وبسایت اختصاصی کلاس 106 مدرسه ی شهید اژه ای 2
گرد همایی و اخبار

تبلیغات

شنبه 28 دی 1392 16:02 | نویسنده : class106

پرسشهای تکمیلی شیمی دانش آموزان سمپاد پایه هفتم تهیه و تنظیم سروش ستاری

 

 

1-چرا مواد گوناگون تر از انواع اتم ها هستند؟

2- اتم اکسیژن ومولکول اکسیژن را مقایسه کنید

3-به وسیله ی یک بتری پر از آب و یک بتری پر از هوا چگونه می توانید ثابت کنید که فاصله ی بین مولکولهای گاز بیشتر از فاصله ی بین مولکول های مایع است ؟

4- توضیح شما درباره ی پدیده های زیرباتوجه به ویژگی های ماده چیست؟

«حبه های قند در چای داغ زودتر از چای سرد ناپدید می شوند »

5- توضیح دهید چراجامدات شکل مشخصی دارند ولی مایعات جاری می شوند ؟

6- الماس وگرافیت هر دواز اتم های کربن ساخته شده اند ولی دارای ویژگی های بسیار متفاوتی هستند .به نظر شما علت این تفاوت ها چیست ؟

7- چرا نباید قوطی کنسرو در بسته را بر روی آتش بگذاریم ؟

8- آیا می توان مایعی را با فشرده کردن تبدیل به جامد نمود؟

9- 10سانتی متر مکعب گاز کربن دی اکسید را وارد ظرفی می کنیم که گنجایش آن 50سانتی متر مکعب می باشد :

1)آیا حجم گاز تغییر می کند ؟(مقدار آن را مشخص کنید )

2)فاصله ی بین مولکول های گاز وجاذبه ی بین مولکول ها در حالت دوم چگونه خواهد بود ؟

10- آیا از حل شدن ید  در الکل   ،یک ترکیب حاصل می شود ؟

 

شیمی

نویسنده : سروش ستاریلینک ثابت

موضوع : بدون موضوع / بدون موضوع
صفحات سایت :
1